Felsen Weizen + Alkoholfreies Weizen + Weizenbock

 

  Helles Hefeweizen 5,1 % Alk. 

   von der Felsenbräu, Thalmannsfeld  

     Alkoholfreies Weizen                

 

 Alkoholfreies Weizen 
von der Felsenbräu, Thalmannsfeld          

 

Biere – Felsenbräu Thalmannsfeld         

Felsenbräu Weizenbock  7,2 % alc.